Kraniosakrální biodynamika

CELOSTNÍ PŘÍSTUP KE ZDRAVÍ

JEMNÝ DOTEK S HLUBOKÝM ÚČINKEM NA STRUKTURY, TKÁNĚ I FUNKCE TĚLA

Více o kraniosakrální biodynamice se můžete dovědět na webových stránkách institutů, které jsem vystudovala:

www.csinstitut.cz

www.icsb.ch

Jana Plocková

RNDr. JANA PLOCKOVÁ, BCST

Absolutorium a Postgraduální kurzy:

Institut CranioSacrální Biodynamiky

International Institute for Craniosacral Balancing

Asistence:

International Institute for Craniosacral Balancing

Původně jsem vystudovala biochemii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a mnoho let jsem byla členem výzkumného týmu na třech vědeckých pracovištích. Po celou dobu své laboratorní, publikační i korektorské práce jsem jasně cítila, že velká část mého lidského potenciálu leží ladem. Tento opomíjený potenciál se hlásil ke slovu čím dál víc, až zcela přirozeně začal formovat hlavní proud mého životního směřování. Teprve když jsem se hluboce ponořila do studia kraniosakrální biodynamiky, pocítila jsem esenciální spokojenost a intimní kontakt s tím, co bych nazvala „mystérium života“. Současně si však uvědomuji, že vše, čím jsem až doposud prošla, bylo skvělou přípravou na mou dnešní terapeutickou práci.

Mým záměrem je podporovat klienty, aby i oni našli své pravé místo ve vesmíru – aby vetkávali svou jedinečnou esenci do přediva pozemské reality s radostí, lehkostí a hravostí.

Prostor

PROSTOR … a co se v něm odehrává

Každý klient, který přichází do mého prostoru, je pro mě jedinečná lidská bytost, která si a priori zaslouží respekt, bezvýhradné přijetí i s celou situací, ve které se právě nachází, a podporu na té nejhlubší bytostné úrovni. V atmosféře bezpečí, naslouchání a důvěry odkrýváme společně s klientem jeho jedinečnost a vnitřní krásu, jeho zdroje, jeho potenciál ..... a mnoho klientů si už při tomto úvodním rozhovoru procítí, jak se tělo začíná léčit samo.

Hlubší kontakt s léčením prožívá pak klient při práci na lehátku. Já sloužím jako maják, kompas, katalyzátor, reflektující vědomí atd. Dávám procesu bezpečné hranice a klientovi ujištění, že ať se potkáme s jakýmkoli jeho otiskem nebo příběhem, jsme na to teď dva a máme po ruce potřebné zdroje, abychom to zpracovali. Všechny tyto aspekty mé terapeutické přítomnosti vytvářejí optimální podmínky, aby v klientově těle začaly naplno pracovat jeho vlastní regulační a regenerační programy. Jsou to přirozené programy, kterými je vybaveno absolutně každé živé tělo. Terapie je pak společným procesem, v němž hraje roli jak kvalita mé terapeutické přítomnosti, tak znalosti a dovednosti, které mi byly předány mými učiteli.

Ceník

  • 1000,- Kč / 60 min.

    OŠETŘENÍ DĚTÍ

    Cena zahrnuje zpracování informací, které rodiče poskytnou předem formou Dotazníku k ošetření dítěte, a poté 60 minut práce s dítětem.

  • 1200,- Kč / 90 min.

    OŠETŘENÍ DOSPĚLÝCH

    Cena zahrnuje úvodní rozhovor, 60 minut práce na lehátku a závěrečné shrnutí.

Kontakt

Adresa: Dlouhé Hony 22, Brno | Na Pěšinách 365/74, Praha
Telefon: +420 724 739 100

Poděkování

Umělecká díla a výtvarný koncept stránek – JANA JANO

www.jana-jano.com

Logo a jeho obrazové ztvárnění – JIŘINA LOCKEROVÁ

www.lockerova.eu

Zvířecí polštářky – JANA KUBÍNOVÁ

www.blueprint.cz

Realizace webu – VERONIKA BISKUPOVÁ

www.veronikabiskupova.cz